miércoles, 19 de junio de 2019


Cuando las estrellas masivas mueren al final de sus vidas cortas, encienden el cosmos con ráfagas brillantes y explosivas de luz y material conocido como supernovas. Esta galaxia espiral, capturada por el telescopio espacial de NASA Hubble, ha acogido múltiples supernovas en los últimos años.
Fuente: NASA
Detectados dous exoplanetas con carcterísticas parecidas á Terra

Detectáronse dous exoplanetas ppotencialmente habitables que orbitan arredor dunha enana vermella chamada Teegarden a 12.5 anos luz da Terra na constelación Aries. A masa desta estrela é 10 veces menor que a do Sol e a súa temperatura a metade, polo que cren que poden conter auga en estado líquido.

UNAM

Investigadores da UNAM desarrollan un fármaco con veneno de alacrán contra a tuberculose. Descubriron que a substancia tóxica que expulsa este animal contén dous compostos capaces de combatir as cepas de esta afección, resistentes a antibióticos, e ademais resistentes á bacteria estafilococo dorado.

Xenoma mitocondrial

Varios investigadores descubren que a anémona tubular (Isarachnanthus nocturnus) presenta o xenoma mitocondrial animal máis grande.

Los Neutrinos

Los neutrinos é un libro que fala sobre estas escurridizaspartículas, as suas poucas interaccións con outras partículas e comp se chegaron a descubrir.

martes, 18 de junio de 2019

CYTOPHONE

Crean un tipo de láser, chamado Cytophone, que se emite cara as células tumorais circulantes (CTCs), conseguindo que estas absorban moita máis enerxía en forma de calor que as células normais. Así, as CTCs acaban destruídas.

https://www.gciencia.com/saude/laser-celulas-melanoma/


Os cans ulen o medo?
A resposta é sí, os cans teñen un gran olfato e son capaces de detectar as feromonas e a adrenalina que segregamos ao ter medo.